ODVODŇOVÁNÍ KALŮ

Dnové kaly

« zpět

V důsledku sedimentace organických a minerálních suspenzí pocházejících z erozí a také složek srážejících se z vody nebo přinesených společně s povrchovým splavem vznikají sedimenty na dně jezer, řek, říčních kanálů a přehradních nádrží.

Kaly nashromážděné na dně nádrže obsahují značnou část sloučenin znečišťujících vodní prostředí. Proto je jedním z nebytných úkonů směřujících k očištění vodní nádrže odstranění dnových kalů.

Během přečerpávání hydratovaného kalu v technologii syntetických vaků SoilTain® se dávkuje příslušné množství polyelektrolytu v závislosti na měření velikosti průtoku a obsahu suché hmoty kalu materiálu. Výsledkem používání polyelektrolytu je vázání pevných částic do větších shluků, což vede ke změně struktury kalů a výraznému zlepšení jejich filtračních vlastností. Díky tomu voda oddělená od pevné frakce výrazně efektivněji odtéká přes plášť kontejneru.

V případě projektů spojených s odvodňováním vytěžených dnových kalů se používá paralelní naplnění několika vaků pro zajištění efektivního průběhu realizace. Syntetické vaky mohou být umístěny v lehké terénní prohlubni vyložené těsnící fólií.

Po skončení procesu odvodňování dnových kalů a jejich konečném vysušení dochází k výrazné redukci materiálu. Takto vysušený materiál může být získán rozříznutím syntetického rukávu a následně převezen na cílové místo uložení. Existuje také možnost po ukončení projektu vaky zasypat. Území se může znovu zazelenat nebo být využito pro jiné účely.

Používání řešení nabízeného naší firmou vede k usnadnění a urychlení stavebních prací a zároveň ke zlepšení ekonomických podmínek.

Těžba kalů probíhá s minimálním množstvím těžké techniky. Je pozorována značná redukce hydratace dnových kalů, které lze následně přepravovat bez nutnosti používat nákladní automobily typu vana.

Další předností, kterou je zde třeba zmínit, je skutečnost, že čerpané kaly se přesouvají potrubím přímo do syntetického vaku, kde jsou vysoušeny. Nemají tedy přímý kontakt s atmosférou, což znamená podstatnou redukci koncentrace nečistot v ovzduší, pokud se takové vyskytují a s tím související minimalizaci intenzity nepříjemného zápachu.

Viz také další použití

Používáním webu souhlasíte s používáním cookies, některé již mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.
Více informací v Zásadách cookies.