ODVODŇOVÁNÍ KALŮ

Jezera, přehrady

« zpět

Známe jev eutrofizace, tedy tzv. obohacování, vznikajícího v důsledku příliš velkého množství biogenních prvků (jako je dusík nebo fosfor) přiváděných do vodní nádrže zemědělskou a průmyslovou činností člověka.

Vážné narušení rovnováhy vodního ekosystému vede k výraznému nárůstu mikroorganismů, mimo jiné: bakterií, sinic, řas a, což se s tím pojí, viditelného efektu, jakým je vykvetení vody. Na dně nádrže se hromadí bahno, což vede k zmenšení její hloubky.

Na dně nádrže nashromážděné kaly obsahují značnou část sloučenin, které v nadbytečné míře znečišťují vodní prostředí.

Proto je jedním z nebytných úkonů směřujících k očištění vodní nádrže odstraňovaných dnových kalů. Jejich odtěžování tradičními metodami vede k tomu, že jsou vysoce hydratované, což představuje hlavní problém pro jejich pozdější využití.

Jednou z tradičních metod odbahnění nádrží je předchozí vypuštění vody z nádrže, a následné nasazení těžké techniky na území nádrže za účelem odtěžení usazených kalů. V důsledku nádrž plně ztrácí svou funkci během prováděného procesu.

Technologie syntetických vaků SoilTain® umožňuje těžbu usazených sedimentů ze dna bez vypouštění vody z nádrže a s tím spojenou nesrovnatelně menší degradaci vodního ekosystému. Získává také ekonomický aspekt, jako je snížení nákladů na dopravu s ohledem na výrazně menší množství odvodněného kalu k odvezení a výrazné omezení použití těžké techniky.

Pokud porovnáme technologie syntetických vaků SoilTain® s metodami čerpadlového odběru kalů, můžeme konstatovat výrazné urychlení realizace úkolu a větší efektivitu a preciznost odběru kalu ze dna.

Kal odvodňovaný v syntetických kontejnerech má také mnohem nižší hydrataci než kal těžený ze dna plovoucími bagry nebo pásy.

Viz také další použití

Používáním webu souhlasíte s používáním cookies, některé již mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.
Více informací v Zásadách cookies.