ODVODŇOVÁNÍ KALŮ

Zásady používání cookies

Níže uvedené zásady používání cookies definují pravidla ukládání a získávání přístupu k datům na zařízeních uživatelů používajících stránky za účelem poskytování služeb elektronickou cestou správcem stránek.

§ 1 Definice

 • Stránky – webové stránky fungující na adrese dewater.eu
 • Externí stránky – webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb a příjemců služeb správce
 • Správce – firma INORA Sp. z o.o., působící na adrese: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1, 44 – 101 Gliwice 11, s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ): 631-010-31-92, s přiděleným číslem REGON (IČO): 270528111, s přiděleným číslem KRS: 0000106125, poskytující služby elektronickou cestou prostřednictvím stránek a uchovávající a získávající přístup k informacím na zařízeních Uživatele
 • Uživatel – fyzická osoba, jíž správce poskytuje služby elektronickou cestou prostřednictvím stránek.
 • Zařízení – elektronické zařízení spolu se softwarem, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup ke stránkám.
 • Cookies – textové údaje shromážděné ve formě souborů umisťovaných v Zařízení Uživatele.

§ 2 Druhy Cookies

 • Interní cookies – soubory umisťované a čtené ze zařízení uživatele teleinformačním systémem stránek.
 • Externí cookies – soubory umisťované a čtené ze zařízení uživatele teleinformačním systémy externích stránek
 • Dočasné cookies – soubory umisťované a čtené ze zařízení uživatele stránkami nebo externími stránkami během jedné relace daného zařízení. Po ukončení relace jsou soubory odstraňovány ze zařízení uživatele.
 • Trvalé cookies – soubory umisťované a čtené ze zařízení uživatele stránkami nebo externími stránkami do okamžiku jejich manuálního odstranění. Soubory nejsou automaticky odstraňovány po zakončení relace zařízení, leda by konfigurace zařízení nastavení byla nastavena na režim odstraňování souborů cookie po ukončení relace zařízení.

§ 3 Bezpečnost

 • Mechanismy skládání a čtení – Mechanismy ukládání a čtení cookies neumožňují odběr jakýchkoliv osobních údajů ani jakýchkoliv důvěrných informací ze zařízení Přenesení virů, trojských koní a jiných botů na zařízení uživatele je prakticky nemožné.
 • Interní cookie – správcem použitá interní cookie jsou pro zařízení uživatelů bezpečná.
 • Externí cookie – za bezpečnost souborů cookie pocházejících od partnerů stránek správce nenese zodpovědnost. Seznam partnerů se nachází v další části zásad používání cookies.

§ 4 Účely, pro něž jsou využívány soubory cookies

 • Statistické údaje – správce a externí stránky využívají soubory cookie ke shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou např. statistiky návštěv, statistiky zařízení uživatelů nebo statistiky chování uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány pro analýzu a vylepšování stránek.

§ 5 Externí stránky

Správce spolupracuje s následujícími externími stránkami, které mohou umisťovat soubory cookie na zařízeních uživatele:

 • Google Analytics

§ 6 Možnost nastavit podmínky ukládání a získání přístupu k zařízení uživatele stránkami a externími stránkami.

 • Uživatel může kdykoliv sám změnit nastavení týkající se ukládání, odstraňování a přístupu k údajům ukládaných souborů Cookies.
 • Informace o způsobu vypnutí souborů cookie v nejoblíbenějších počítačových prohlížečích a na mobilních zařízeních jsou dostupné na stránce: jak vypnout cookie.
 • Uživatel může kdykoliv odstranit veškeré doposud uložené soubory cookie s pomocí nástroje zařízení uživatele, jehož prostřednictvím uživatel využívá služby stránek.

§ 7 Vyloučení zodpovědnosti

 • Správce používá veškeré možné prostředky pro zajištění bezpečnosti dat umístěných v souborech Cookie. Je ovšem třeba věnovat pozornost skutečnosti, že zajištění bezpečnosti těchto dat závisí na obou stranách, včetně činnosti uživatele, a na stavu zabezpečení zařízení, které používá.
 • Správce nepřebírá zodpovědnost za uchovávání dat obsažených v souborech cookie, vydávání se za relaci uživatele nebo jejich odstranění, v důsledku vědomé nebo nevědomé činnosti uživatele, virů, trojských koní a jiného špionského softwaru, jímž může být napadeno zařízení uživatele.
 • Uživatelé jsou pro ochranu před v předchozím bodě uvedenými hrozbami povinni dodržovat pravidla kybernetické bezpečnosti.
 • Služby poskytované třetími subjekty leží mimo kontrolu správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit své podmínky poskytování služeb, účel a využití souborů cookie. Správce na tolik, na kolik to povoluje zákon, nezodpovídá za činnost souborů cookies používaných partnerskými stránkami. Uživatelé mohou kdykoli sami spravovat povolení a nastavení souborů cookie pro každé libovolné webové stránky.

§ 8 Nároky stránek

 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie na zařízení uživatele může způsobit nesprávnou činnost některých funkcí stránek.
 • Správce nenese žádnou zodpovědnost za nesprávně fungující funkce stránek v případě, kdy uživatel jakkoliv omezí možnost ukládání a čtení souborů Cookie.

§ 9 Změny zásad používání Cookies

 • Správce si vyhrazuje právo na libovolnou změnu těchto zásad používání Cookies bez nutnosti informovat o tom uživatele.
 • Změny zavedené do zásad používání cookies budou zveřejněny na této stránce.
 • Zavedené změny vstupují v platnost v den zveřejnění zásad používání cookies.
Používáním webu souhlasíte s používáním cookies, některé již mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.
Více informací v Zásadách cookies.