ODVODŇOVÁNÍ KALŮ

Řeky a kanály

« zpět

Řeky a kanály jsou s ohledem na svůj lineární charakter a každoroční stoupání a období poklesu do značné míry vystaveny častým problémům se ztrátou hloubky

Během období vzestupu vodní hladiny nebo povodní vyskytujících se v době jarního tání a po přívalových deštích se do řek a kanálů dostává spousta organických sloučenin, které se nacházejí hlavně na obdělávaných polích nebo loukách.

Kanály a řeky vykazují také tendenci k samovolnému mělčení a v důsledku toho k zániku vodních biotopů. Přestávají pak plnit jak užitné, tak i dosavadní ekologické funkce. Udržovací činnost je tedy nezbytná pro zaručení samotné existence takovýchto prvků.

Odstraňování bahna zahrnuje zákroky mechanického nebo manuálního dnového kalu. Práce probíhají manuálně nebo s použitím těžší techniky (bagry, buldozery). Obvykle je při manuálním prohlubování nebo prohlubování pomocí bagru vytěžený kal rozhrnován na březích nebo zabudován do břehových srázů. Ponechání vytěženého materiálu na svahu nebo břehu řeky/kanálu způsobuje jeho opětovné zanesení do nedávno prohloubeného vodního toku dokonce i během malého deště.

Technologie odvodňování pomocí vaků SoilTain® umožňuje odvodňování dnových kalů v syntetických kontejnerech s pomocí plovoucího bagru nebo rypadla s velmi vysokou výkonností.

Největší syntetické vaky mají objem 1500 m3. Realizace prohlubovacích prací tedy probíhá vysoce efektivně a rychle.

Tato technologie umožňuje úplnou izolaci dnového kalu odtěženého ze dne řeky nebo kanálu. Takto odtěžený kal se nevrátí do dříve prohloubeného vodního toku.

Díky technologii SoilTain® jsou výsledky provedených prací trvalejší a tím zaručují delší udržení užitných funkcí řek a kanálů. Odvodněný kal může být odvezen nebo využit na místě.

Viz také další použití

Používáním webu souhlasíte s používáním cookies, některé již mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.
Více informací v Zásadách cookies.