ODVODŇOVÁNÍ KALŮ

Výhody technologie SoilTain®

Používání řešení nabízeného naší firmou vede k usnadnění a urychlení stavebních prací a zároveň ke zlepšení ekonomických podmínek. Níže se nacházejí výhody plynoucí z použití technologie odvodňování v syntetických vacích SoilTain®:

Korzyści ze stosowania kontenerów syntetycznych Soiltain®Korzyści ze stosowania kontenerów syntetycznych Soiltain®
Pokládání v několika vrstvách
 • syntetické vaky šité na míru – syntetické vaky SoilTain® rozložené na správně připraveném refulačním poli, a jejich velikost přizpůsobená stávajícímu prostoru tak, aby byl zásah do životního prostředí co nejmenší;
 • redukce obsazení plochy – syntetické vaky mohou být pokládány v několika vrstvách, což omezuje obsazení plochy;
 • ochrana před opětovnou hydratací – proces odvodňování kalu během čerpání materiálu neovlivňují přívalové deště, protože vnější atmosférické srážky stékají po povrchu materiálu syntetického rukávu, aniž by se dostávaly dovnitř. V případě provádění odvodňování v lisech, pytlovačích nebo odstředivkách (centrifugách) musí být kal okamžitě odvezen, abychom neriskovali opětovnou hydrataci.
 • minimální využití těžké techniky – ve srovnání s tradičními metodami odtěžování kalu vypouštěním vody z vodní nádrže je množství použité těžké techniky výrazně redukováno. V technologii odvodňování v syntetických vacích SoilTain® pracuje na vodní nádrži jen plovoucí bagr. Odtěžování kalu ze suché nádrže se zase pojí s využitím celé řady bagrů, buldozerů, nakladačů apod., což také přináší velkou degradaci životního prostředí;
 • minimalizace intenzity pachů – další předností, kterou je zde třeba zmínit, je skutečnost, že čerpané kaly se přesouvají potrubím přímo do syntetických vaků, kde jsou vysoušeny. Nemají tedy přímý kontakt s atmosférou, což znamená podstatnou redukci koncentrace nečistot v ovzduší, pokud se takové vyskytují a s tím související minimalizaci intenzity nepříjemného zápachu. V případě realizace v lisech, pytlovačích nebo odstředivkách (centrifugách) je odvodněný kal průběžně skladován do okamžiku odvezení, což se pojí se vznikem zápachu.
 • nižší náklady na dopravu a likvidaci – jedním z důvodů rostoucí obliby této metody je ekonomický aspekt – jako hotový produkt získáváme vysušené sedimenty, což výrazně ovlivňuje jejich objem a tím i náklady na dopravu a likvidaci. U takto odvodněného kalu není nutné používat nákladní auta typu vana.
 • možnost využití kalu na místě – pokud kaly pocházející z vodní nádrže neohrožují životní prostředí, neobsahují toxické látky,
  a jejich parametry nepřekračují stanovené normy, existuje také možnost po ukončení procesu zasypat syntetické kontejnery na místě položení. Území se může znovu zazelenat nebo být využito pro jiné účely.
Minimalizace intenzity zapachu
Redukce objemu kalu
Přizpůsobení terénu
 • bez kalů ležících v lagunách – další předností řešení nabízeného naší firmou je absence nutnosti tvoření sedimentačních lagun. Skladované kaly musí být po jisté době nebo při likvidaci lagun odtěženy. Používání syntetických vaků umožňuje okamžité odvodňování silně hydratovaných kalů a, což s tím souvisí, jejich výraznou redukci, která umožňuje průběžné využívání materiálu;
 • nízká spotřeba elektrické energie – kaly jsou s využitím vaků odvodňovány na stejnou úroveň jako v lisech, pytlovačích nebo odstředivkách (centrifugách). Odvodňování probíhá gravitačním procesem, bez využití elektrické energie – pokud nepočítáme čerpadla obsluhující proces. V souvislosti s tím jsou provozní náklady nesrovnatelně nižší než u mechanických metod. Metoda nevyžaduje nákup stroje, které bývají poruchové a vyžadují pravidelný servis.
 • zachování funkčnosti nádrže – v souvislosti s udržováním vody v nádrži na dosavadní úrovni po celou dobu trvání projektu je zachována funkčnost nádrže, tedy protipovodňová, rekreačně-turistická, čerpání vody pro potřeby elektroteplárny, rybářská – chovná a lovná.
 • malý zásah do životního prostředí – vliv na vodní ekosystém je nepatrný, nádrž během prováděného procesu není vypuštěna, což umožňuje zachování fauny a flóry nádrže v co nejlepším stavu.
Využití kalu na místě

Životní prostředí a technologie SoilTain®.

Přečtěte si více o pozitivním dopadu technologie SoilTain® na životní prostředí.

Používáním webu souhlasíte s používáním cookies, některé již mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.
Více informací v Zásadách cookies.